Magyar Királyi Honvédség rádió eszközei: II. ( R 6, R7, R 7-a, R 8, R 8-a, R 13, R 14, R 16, R 17, R 30 A (Bíbó féle járőr rádió))

A Témához kapcsolódóan szíves figyelmébe ajánlom a honlap tisztelt szemlélőjének az általam nagyra értékelt alábbi könyvet is!

A magyar katonai rádióállomások és rádiókészülékek reklámreklám címe

R 6, R7, R 7-a, R 8, R 8-a, R 13, R 14, R 16, R 17, R 30 A (Bíbó féle járőr rádió)

Tábori távírász ügyességi jelvény 1932:

Híradó ügyességi jelvény

Tábori távírász ügyességi jelvény

http://elan.rulez.org/~kajon/misc/%FCgyess%E9gi%20jelv%E9nyek%201932.pdf

R 6 rádiókészülék

R 6 adó-vevő
R 6 adó-vevő
R 6 adó-vevő telepítve
R 6 adó-vevő telepítve
1936- tól került gyártásra. (Balás B. Dénes kutatása alapján)

Távíró és távbeszélő üzemmódra alkalmas. Távíró üzemmódnál közbelépéses üzem, távbeszélő üzemmódban párbeszéd is lehetséges. Adója és vevője egybeépített, egyes alkatrészei közösek. Áramforrása a vevő anódtelepének kivételével az áramforrás-szekrényben vannak elhelyezve. Az akkumulátor 30 üzemórára, a szárazelem 300 üzemórára elegendő. Telepítési idő: keretantennával 5′, magasantennával 11′. A telepítéshez 3, a kiszolgáláshoz 2 személy szükséges.  A készülék keret-vagy magasantennával működtethető.Az R 6 készüléknél a hullám folyószám meghatározza, hogy milyen antennát használhatunk. Frekvencia tartománya keretantennával:247-300 fsz., magasantennával:148-192 fsz.  A hatótávolság változtatása csak az antenna típus változtatásával lehetséges. Az adó 3 csöves. a két első cső O15/400, a harmadik P 430 jelzésű. A vevő 3 csöves, nagyfrekvenciás erősítő, audion fokozat, hangfrekvenciás erősítő. Csövei egyformák HP 212 típusuak. Hatótávolsága: táviró üzemmódban  max. 35 km, távbeszélő üzemmódban max 25 km. Súlya: adó-vevő 27.5 kgr , tartozékokkal 244.05 kgr.

R 6 rádiókészülék ábrás felszerelési jegyzéke
R 6 rádiókészülék ábrás felszerelési jegyzéke
R-6 adó kapcsolása magas antennával távíró üzemmód esetén.
R-6 adó kapcsolása magas antennával távíró üzemmód esetén.
R 6 vevő kapcsolása keret antennával távíró üzemmód esetén.
R 6 vevő kapcsolása keret antennával távíró üzemmód esetén.
R / 7 rádiókészülék
R/7 rádió adó és vevő akkumulátorokkal, áramátalakítóval.

R/7 rádió adó és vevő akkumulátorokkal, áramátalakítóval.

Forrás: Postamúzeum Fotótárahttp://www.postamuzeum.hu/hu/targyak/kategoria/65/zelenka-laszlo-radiolaboratoriumanak-termekei

R 7 adó kapcsolási rajza

R /7 adó kapcsolási rajza

Forrás:
Balás B. Dénes-Dr. Rajnai Zoltán: Magyar katonai rádióállomások és rádiókészülékek 1914-1945
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó tanszék
Budapest, 2015

 

A “KLERA  kisrádió” korszerűsítésére fejlesztette a Haditechnikai intézet 1926-évi megrendelésére az Egyesült Izzó rádiólaboratóriuma. Sorozatgyártását a Standard Villamossági Rt. 1930-ban kezdte. Rendszerbe állítása 1932-ben történt. Frekvencia tartománya: 840-2270 kHz. (120-263 fsz. ) Üzemmódja: távíró és amplitúdó modulált távbeszélő.  Az adó és a vevő külön dobozban van elhelyezve. Táplálása: Adó rész: 2X6V-os 105A/ó-ás lúgos akkumulátor vagy lábhajtású áramfejlesztő és forgó áramátalakító. Vevő rész: 6V-os 45A/ó-ás lúgos akkumulátor.  Az adó antenna teljesítménye: kb. 7Watt.  Hatótávolsága: távíró üzemmódban 9 méteres “T” antennával 250 km, távbeszélő üzemmódban tető antennával: 60 km. A vevő 5 csöves szuperheterodin rendszerű. Csövezése: 1db LD 410 keverő cső trióda, 1 db. G 405 rezgéskeltő trióda, 3 db. G 407 erősítő trióda. Szállítása: gépkocsin vagy  gyalogosan 6 fő vagy 4 ló.  Antenna: gk. tetőantenna, 1930M.  9m-es “T “antenna. Telepítési ideje “T” antennával: 6 fővel 20 perc.

Forrás:
Balás B. Dénes-Dr. Rajnai Zoltán: Magyar katonai rádióállomások és rádiókészülékek 1914-1945
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó tanszék
Budapest, 2015

 

 R 7a  rádiókészülék

R 7a adó
R 7a adó
R 7a

R 7a adó   Forrás: OLX hirdetési felület  2014 10.18

 

R 7a vevő
R 7a vevő
R 7a egységeinek összekapcsolása
39M R 7a egységeinek összekapcsolása
39M R 7a ábrás felszerelési jegyzéke
39M R 7a rádióállomás ábrás felszerelési jegyzéke

Elődje az  R 7 rádiókészülék.  A háborúra való felkészülés során modernizálták, továbbfejlesztették és R 7a típusjelöléssel állították rendszerbe.

A 39M R 7a rádiókészülék típus gépjárműbe beépítve, vagy jármű nélkül alkalmazható. Járműbe építve rendszerint tető antennával, jármű nélkül T antennával használjuk. Áramellátása járműbe építve akkumulátorról, jármű nélküli üzemnél az adó lábhajtásos áramfejlesztő generátorról a vevő akkumulátorról üzemel rezgő áramátalakítóval. Beépítve 10 vagy 20W, lábhajtásos generátor esetén 10W az adó teljesítménye. Lehetséges közbelépéses üzem távíró üzemmódban, valamint párbeszéd távbeszélő üzemmódban. Adója és vevője függetleníthető egymástól, ilyenkor duplex üzemmód is lehetséges. Zajszűrés céljából gégemikrofon is alkalmazható hozzá. Az adóban 4db azonos OS 12/500 típusú elektroncső van. A vevő ötcsöves szuperheterodin rendszerű. A csövek a második cső kivételével nagyfrekvenciás pentódák beépített diódával. Telepítése magasantennával 20′, lebontása15′-ig tart. Telepítéshez 6 fő üzemeltetéshez 2 fő szükséges.  Hullámterjedelme: 120-263 fsz. 840-2270 kHz. Hatótávolsága: távíró üzemmódban max. 250 km., távbeszélő üzemmódban max. 130 km. Súly adatok: adó 23.5 kg, vevő18,6 kg.

A rádiókészüléket a Standard Rt. gyártotta.

R 7a vevő kapcsolási rajz.
39M R 7a vevő elvi kapcsolási rajz.
R 7a adó elvi kapcsolási rajza
39M R 7a adó elvi kapcsolási rajza
R 7a áramátalakító.
R 7a áramátalakító.

Az 1940-es évek végén további fejlesztésekből hozták létre az R 7b, és a légvédelemnek készített R 7L rádiókészülékeket .

R-8 és R 8a rádiókészülékek:

32M R 8 adó.
32M R 8 adó.
32M R 8 vevő.
32M R 8 vevő.
32M r 8 kapcsolótábla.
32M R 8 kapcsolótábla.
30M benzinmotoros áramfejlesztő.
30M benzinmotoros áramfejlesztő.
R-8 rádióállomás
R-8 rádióállomás

1932-ben rendszeresítették hadtest szintű rádióhíradás biztosítására. Az R 8 rádióberendezést rendszerint szabvány gépjárműbe beépítve alkalmazzák. Menet közben tetőantennával menetkész. Adáshoz a járműnek meg kell állnia. Távíró és távbeszélő üzemmódra alkalmas. Távírásnál közbelépés, távbeszélésnél párbeszéd lehetséges, de távírásnál csak akkor , ha a vevőnek külön antennát használunk. Az adó frekvenciatartománya 200-1500kHz., a vevőé 100-3000 kHz-ig terjedt. Antennái: 17,5 m-es ernyő antenna, 9m-es “T” antenna és csak vételre tetőantenna. Az adó három csöves. A rezgéskeltő 040/1000, az erősítő és a modulátor 075/1000 típusúak. A veveő hétcsöves szuperheterodin rendszerű. Csövezése: G 407, LD 410, G 405, G 407, G 407, G 407.   Az adó áramforrása egy benzinmotor által meghajtott dinamó, a vevőé pedig egy 6V-os 45A/ó -ás és egy 50V 2A/ó-ás akkumulátor, vagy 60V-os száraztelep . Telepítéséhez 6, kiszolgálásához 2 fő szükséges. Telepítési ideje 17.5 m-es antennával 20′, 9m-es antennával 16′, dipol antennával pedig 5′. A lebontás ideje ugyanennyi. Hullámterjedelme:11-186 fsz. Hatótávolsága:távíró üzemben max. 500 km., távbeszélő üzemben max. 250 km. Súlyadatok: adó 31 kg., vevő 19,4 kg.

1939-ben állították rendszerbe továbbfejlesztett változatát R 8a típusjelzéssel egy modernebb vevővel..

32M r 8 rádió ábrás felszerelési jegyzéke
32M R 8 rádió ábrás felszerelési jegyzéke
32M R 8M vevő elvi kapcsolási rajza
32M R 8 vevő elvi kapcsolási rajza
32M R 8 adó ábrás felszerelési jegyzéke
32M R 8 adó ábrás cikkjegyzéke
32M R 8 kapcsolótábla elvi kapcsolási rajza.
32M R 8 kapcsolótábla elvi kapcsolási rajza.
39M R 8 adó.
39M R 8 adó.
39M R 8-a rádió készülék ábrás felszerelési jegyzéke
39M R 8-a rádió készülék ábrás felszerelési jegyzéke
39M R 8 rádiókészülék ábrás cikkjegyzéke
39M R 8-a rádiókészülék ábrás cikkjegyzéke
39M R 8a vevő elvi kapcsolási rajza
39M R 8-a vevő elvi kapcsolási rajza
39M R8-a vevőkészülék ábrás cikkjegyzéke
39M R8-a vevőkészülék ábrás cikkjegyzéke

38M r-8 r. ant hang póttekercs 001

 

R 13 adó

R 13 adó
R 13 adó
( Eredetileg Telefunken gyár 276a típusú 7 W-os rádiókészüléke )
Repülőgép adó, 1941-ben rendszeresítették, vevő készülék is tartozik hozzá (a vevő típusjelzése: ?). Frekvencia tartománya: 3544-4984 kHz.-ig terjed négy előre programozható csatornával. Amplitúdó modulált távbeszélő üzemmódú készülék. Antennája: szárnyantenna. Teljesítménye kisebb mint 10W. Hatótávolsága: 20-50km.
R 14 rádióállomás
R 14 rádióállomás
Rendszeresítve. 1938?- tól. Béke időben a hadtest-parancsnokságok egymás közötti, illetve hadi alkalmazásban a hadsereg-parancsnokságok egymás közötti rádióhíradás lebonyolítására használták. Középhullámon 31-186 folyószám, azaz 300-1500 KHz között, rövidhullámon, 1001-1067 folyószámon, azaz 2524-4984 kHz között üzemelt, távíró, hangzótávíró és távbeszélő üzemmódban. Legnagyobb hatótávolsága 200-1000 km között. Tápellátása: 380/220VAC benzinmotoros áramfejlesztővel, vagy gépkocsiról meghajtott dinamóról.
Forrás:
  Rádiótechnika Évkönyve 2015: Balás B. Dénes: A Magyar Királyi Honvédség R-14 rádió állomása
http://telefongyar.hu/gyartmanyok/hadiipar/kepek/r-14_adovevo-standard-1938.jpg,
http://www.radiomuseum.hu/r14.html
R 16 rádióállomás
R-16 vágva

R 16 ismertető

Forrás: http://telefongyar.hu/gyartmanyok/hadiipar/

R 17 rádióállomás

R 17 rádió állomás

R 17 ismertető

Forrás: http://telefongyar.hu/gyartmanyok/hadiipar/

 

Bíbó féle A 30 M típusú járőr rádió:

Bíbó féle járőr rádió

Bibó 2 8503003

A 30 M járőr rádió menetkészen.

BibÓ 1 8503002

A 30 M járőr rádió telepítve.

Forrás: http://www.postamuzeum.hu/hu/targyak/kategoria/460/vegyes.

Rádió Szolgálati Utasítás Budapest 1929 Pallas Rt. Nyomdája
Rádió Szolgálati UtasításBudapest 1929 Pallas Rt. Nyomdája
Közlemény adása rádión
Közlemény adása rádión  1929

Felhasznált irodalom:

KIVONAT az R/1-R/8-ig Rádiókészülék műszaki leírásából.
M.Kir.Honvéd Híradó Kiképző Táborparancsnokság nyomása  Budapest, 1942
Dr. Jáky József: Katonai Rádiótechnika.  
Mérnöki továbbképző Intézet 1943 évi tanfolyam anyaga.  Budapest, 1944

Rádiótechnika Évkönyve 2015: Balás B. Dénes : A Magyar Királyi Honvédség 
R-14 rádióállomása

Vissza a lap elejére! Back to top page!

Megosztás

5 hozzászólás a(z) “Magyar Királyi Honvédség rádió eszközei: II. ( R 6, R7, R 7-a, R 8, R 8-a, R 13, R 14, R 16, R 17, R 30 A (Bíbó féle járőr rádió))” bejegyzéshez

 1. Szia! Gyűjtsük össze a közlemény bunker technika. Én saját egy magyar rövidhullámú vevőkészülék a második világháború, de nem tudja azonosítani, hogy. 6 sor-val egy sor-ból 90 Kc 10000Kc. Ott van a plakk, alatta a felirat “LVIII”. Nekem van a képek. Üdvözlet! Petko

 2. Kár,hogy az R7/b csak megemlítésre kerül.Az ’50-es évek közepén még üzemben voltak ilyen készülékek.Nem egyszer stabilabb volt az ök. ezekkel,
  mint az R40-esekkel.Csepel Kecskékbe építve működtek.

   • Igen, a Rákosi-korban is gyártották R/7b néven, a HIM-ben láttam is egy R/7b adókészüléket, meg egy magángyűjtőnél egy hiányos áramforrrásszekrényt ehhez a típushoz.
    Üdv.:
    Gábor Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.